História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Baška

Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1247, obec však vznikla skôr. Založili ju štyri nemecké a štyri slovenské rodiny. V roku 1427 obec patrila Frankovi zo Šemše a mala 10 port. Porta je brána, vedúca na cestu, za ktorou sa nachádzala usadlos, teda kompletný hospodársky dvor s viacerými domami a účelovými budovami. V roku 1447 sa Baška stala majetkom mesta Košice súčasou drevársko-banského podnikateľského zázemia Košíc. V roku 1559 žilo v Baške 16 rodín a v roku 1828 mala 198 obyvateľov. Pôvodné príbytky v dedine boli postavené z hliny a strechy mali slamené. Približne pred 150 rokmi vypukol v dedine požiar a jeho plamene zničili takmer celú dedinu. .Za 1. československej Republiky bola Baška podhorskou poľnohospodárskou dedinou. V rokoch 1938 až 1945 bola pripojená k Maďarsku. V minulosti sa obyvatelia živili prevažne poľnohospodárstvom a vďaka okolitým dubovým lesom aj lesným hospodárstvom. O význame lesného hospodárstva v živote obyvateľov svedčí aj pôvodne zachovaná peča Bašky z roku 1839.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Baška  Ján Serbin Baška 71, 044 20  Malá Ida 055/ 6853 116

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Baška 570 450