História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Hýľov

Obec leží na hornom toku rieky Idy na hranici východnej časti Slovenského Rudohoria a severozápadnej časti Košickej kotliny. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1318. Koncom 14. storočia sa v obci objavili nálezy striebornej rudy. Obec bola v tom čase vo vlastníctve kráľa. V roku 1427 mal Hýľov 28 usadlostí, dočasne v majetku zemanov z Geče. Koncom 15. storočia po donácii kráľa Vladislava patril Hýľov mestu Košice. Počas stredoveku nebola prerušená kontinuita osídlenia slovenskými obyvateľmi. V 18. storočí prebiehala v obci výroba piva a ažba železnej rudy na spracovanie v Zlatej Idke. V roku 1828 sa nachádzalo v Hýľove 79 domov. V 1. polovici 19. storočia tu fungoval železný hámor. Počas 1 československej republiky sa obyvateľstvo živilo poľnohospodárstvom a prácou na píle. V roku 1938 až 1945 bol Hýľov súčasou Maďarska. V obci sa nachádza rímsko-katolícky barokovo-klasický kostol sv. Barbory z roku 1783.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Hýľov  Stanislav Bernát Hýľov 21, 044 12  Nižný Klátov 055/ 6967 194

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Hýľov 509 2388

WWW stránka obce Hýľov