História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Jasov

Obec leží v údolí Bodvy na styku Slovenského Rudohoria s Jasovskou plošinou. Obec sa vyvinula na majetku kláštora z banskej osady, kde sa ažilo železo a drahé kovy. Prvá hodnoverná písomná zmienka jasovského kláštora je z roku 1234. Kláštor Jána Krstiteľa bol založený už v 2. polovici 12. storočia. Počas tatárskeho vpádu v roku 1241-1242 boli dedina a nedostavaný kláštor zničené. Jasov bol členom spolku siedmich hornouhorských banských miest, no v stredoveku mal obmedzené mestské práva. Začiatkom 15. storočia dochádza k prevahe nemeckého obyvateľstva, v 18. storočí dochádza k pomaďarčeniu. Koncom 16. storočia sa Jasov stal dočasným sídlom jágerského biskupstva. Prestavba kláštora, ktorý je v súčasnosti národnou kultúrnou pamiatkou sa uskutočnila v rokoch 1750-1766. V roku 1828 mal Jasov 204 domov. Za 1. československej Republiky sa obyvateľstvo živilo prevažne poľnohospodárstvom, prácou v mlyne, v tehelni a na miestnej píle. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený farský kostol.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Jasov  Ing. Gabriel Nagy Námestie Sv. Floriána 1, 044 23  Jasov 055/ 4664 106

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Jasov 3363 3535

WWW stránka obce Jasov