História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Malá Ida

Prvé písomné zmienky o obci Malá Ida pochádzajú z čias tzv. zemianskej kolonizácie z 13. storočia. ďalšia písomná zmienka pochádza z roku 1427, kedy obec prešla do vlastníctva Spišského biskupstva. Súpisy z druhej polovice 14. storočia poukazujú na skutočnos, že tu prevažovalo maďarské obyvateľstvo, teda kontinuita osídlenia slovenským obyvateľstvom bola narušená. Súpis z roku 1696 zasa poukazuje na zvyšujúci sa podiel slovenského obyvateľstva. Za 1. československej Republiky boli obyvatelia Malej Idy zamestnaní v poľnohospodárstve a v baníctve. V rokoch 1939 až 1945 patrila obec Maďarsku. Pre Malú Idu je typická potočná radová zástavba. Hlinené domy s valbovou slamenou strechou pochádzajú z 19. storočia. Vo dvoroch mali hlinené šopy a voziarne so vstupom na širšej strane, brány a bráničky s hlavicovými ståpmi. Ešte v 1. polovici 20 storočia tu tkali plátno, keper, preberané tkaniny a handričkové pokrovce. Hrnčiarska výroba zanikla po 1. svetovej vojne. V rokoch 1992 – 1993 si obyvatelia obce svojpomocne rozšírili kostol Navštívenia Panny Márie, ktorý je dominantou obce.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Malá Ida  PaeDr. Jana Kallová Hlavná 11, 044 20  Malá Ida 0905479865

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Malá Ida 1380 1020

WWW stránka obce Malá Ida