História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Nižný Klátov

Nachádza sa na severozápade Košickej kotliny v úzkej doline Myslavského potoka. Najstaršia písomná zmienka o obci pochádza z roku 1317. Obec patrila zemepánom z Bašky a od roku 1374 mestu Košice. V roku 1379 dostali obyvatelia obce výsady košických mešanov. V roku 1553 mala obec 6 port, v roku 1633 bol v prevádzke miestny mlyn a píla. V polovici 17. storočia mal Nižný Klátov 20 gazdov a 11 želiarov, v roku 1762 bol počet gazdov 32 a počet želiarov 5. Počet domácnosti v roku 1715 bol 9 a v roku 1720 klesol na 6 domácností. V roku 1828 sa nachádzalo v Nižnom Klátove 5O domov a žilo tu 332 obyvateľov. Obyvatelia obce sa zaoberali poľnohospodárstvom, uhliarstvom, pastierstvom a baníctvom. Koncom 19. storočia sa mnohí vysahovali do Ameriky. V roku 1938 bola obec pripojená k Maďarsku.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Nižný Klátov  PhDr. Ing. Marcela Jokeľová Hlavná 1, 044 12 Nižný Klátov 055/ 7296 033

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Nižný Klátov 780 594