História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Poproč

Názov osady Poproč je slovanského pôvodu. V roku 1290 dostalo jasovské prepošstvo v Poproči banské privilégia od uhorského kráľa Ondreja III. Zaručilo sa tým slobodné kutacie právo na dolovanie zlata, olova, cínu a železa. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1358, hoci sa Poproč vyvíjal aj pred týmto rokom. V druhej polovici 16. storočia bola obec pravdepodobne kolonizovaná slovenským obyvateľstvom. V roku 1596 mala obec 58 rodín, z toho 47 boli poddaní sedliaci a 11 želiari. Obyvatelia obce dobývali rudu, obrábali pôdu, boli pastiermi, uhliarmi a remeselníkmi. Vynikali vo výrobe rešiet. Koncom 16. storočia bol Poproč slovenskou dedinou. Po 1. svetovej vojne sa obyvatelia zaoberali opä prácou v bani, v poľnohospodárstve a v lese. V roku 1939 bol Poproč pričlenený k Maďarsku. V 50-tych rokoch sa začalo obdobie prudkého rozvoja obce. V roku 1965 zanikol závod rudnej bane zameraný na ažbu a spracovanie antimónovej rudy. V roku 1972 bola zriadená chatová oblas. V roku 1978 začal rudný prieskum z budovaním overovacích štôlní antimónovej rudy v oblasti bývalých Rudnických kúpeľov


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Poproč  Ing. Štefan Jaklovský Školská 2, 044 24  Poproč 055/ 4664 416

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Poproč 2740 2640

WWW stránka obce Poproč