História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Rudník

Leží na juhovýchode Slovenského Rudohoria a na ľavobrežných prítokoch Rudnického potoka. Pôvodne banícka obec sa spomína v roku 1255 v novozakladajúcej listine kláštora v Jasove. V roku 1427 mala 21 port a v roku 1630 odviedla deviatok po 1 porte od gazdov aj od želiarov. V roku 1715 mala obec Rudník 14 domácností, z toho 13 želiarskych. V roku 1772 ju obývalo 73 rodín, v roku 1828 sa v obci nachádzalo 155 domov a žilo tu 1162 obyvateľov. Obyvatelia obce sa živili obchodovaním, mali právo kupova a predáva nehnuteľnosti, vozili obilie a víno z juhu do Smolníka, rudu do mediarskych hút v Zlatej Idke, zásobovali hlinou hrnčiarov v Jasove a v Moldave, pracovali v hámroch a pálili uhlie. Po roku 1918 pracovali v poľnohospodárstve, baníctve a lesnom hospodárstve. V roku 1938 až 1945 bola obec pripojená k Maďarsku. V minulosti tu existovali tzv. Rudnícké kúpele a v súčasnosti je obec známa tiež ako pútnické miesto ku Sv. Anne.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Rudník  Vladimír Kišdučák Rudník 205, 044 22  Jasov 055/ 4664 203

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Rudník 607 2300