História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Šemša

Prvá zmienka o obci sa datuje okolo roku 1280. V roku 1322 až 1328 čas obce s kostolom kúpil spišský kastelán Tomáš, zakladateľ rodu Semseyovcov. Roku 1427 mala obec 12 port. V roku 1720 počet domácností poklesol na 4. Po tomto roku však začal stúpa. V roku 1772 už žilo v obci 29 rodín a v roku 1828 mala obec 80 domov, v ktorých žilo 546 obyvateľov. Počas éry kapitalizmu obyvatelia pracovali prevažne v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Obec bola v rokoch 1938 až 1945 pripojená k Maďarsku. Niekoľko rokov po odpojení sa od Maďarov, v roku 1952 bolo v obci založené jednotné roľnícke družstvo. V súčasnosti čas obyvateľov pracuje v priemyselných podnikoch Košíc, predovšetkým v U.S.Steel Košice. Medzi miestne časti obce patria Pizondor, Šuòavka, Terasa, Majer, Palová hora. Výhodná poloha obce v blízkosti mesta Košice (necelých 15 km) a výhodné prostredie – je tu tichý a pokojný život vidieckeho charakteru, zvyšuje v posledných rokoch atraktivitu obce a záujem o výstavbu rodinných domov v obci.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Šemša  Jozef Lukáč Šemša 116, 044 21  Šemša 055/ 6970 190

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Šemša 783 1716

WWW stránka obce Šemša