História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Štós

Prvé písomné zmienky pochádzajú z roku 1241. Táto písomná zmienka je o osídľovaní spustošenej krajiny nemeckými baníkmi, uhliarmi a drevorubačmi. Za nimi nasledovali roľníci a remeselníci, ktorí začali osídľova a zúrodòova Štósku dolinu a spracováva bohaté ložiská železnej rudy a medi. Prvé drevené príbytky si tu ľudia stavali v horách pri štôlòach, šachtách a uhliarskych páleništiach. V roku 1696 bol Štós povýšený na banícke kráľovské mesto. Prvé záznamy v cechovej knihe o výrobe nožiarskych súčiastok pochádzajú z roku 1721. Nožiarska výroba sa začala najprv organizova po domácky, postupne preniká na verejnos a vrcholí vytvorením prvého štóskeho nožiarskeho cechu v roku 1723 s riadnymi cechovými právami, chrániacimi dobrú poves a kvalitu štóskych nožiarskych výrobkov. Roku 1827 založili obyvatelia obce prvú továreò na výrobu nožov, ktorej výrobky sa dostali na Balkán, do Malej Ázie a Turecka. Vďaka prastarej nožiarskej tradícii sa stal Štós začiatkom 19. storočia významnou priemyselnou obcou.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Štós  Anton Imling Štós 143, 044 26  Štós 055/ 4667 237

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Štós 721 3135