História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Vyšný Klátov

Leží na styku severozápadnej časti Košickej kotliny so Slovenským Rudohorím, v pramenitej oblasti Myslavského potoka. Obec sa vyvinula na rozhraní 13. až 14. storočia. Jej existenciu však potvrdzuje až listina z roku 1317. Táto listina je bezpečne doložená v roku 1332 až 1335. Od roku 1374 patrila obec mestu Košice. V roku 1382 mala 32 usadlostí a v roku 1397 dostali obyvatelia výsady košických hostí. V roku 1553 mala obec 6 port, v roku 1715 sa v obci nachádzalo 13 domácností a v roku 1762 Vyšný Klátov obývalo 43 rodín. V roku 1772 vyvíjala svoju činnos baòa, železná huta a hámor. V roku 1828 mala 68 domov a 519 obyvateľov. Obyvatelia obce sa živili poľnohospodárstvom a prácou v lesoch, vyrábali poľnohospodárske náradie z dreva. Obec bola v rokoch 1938 až 1945 pripojená k Maďarsku. V obci sa nachádza rímsko-katolícky kostol z roku 1869.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Vyšný Klátov  Ondrej Jusko Vyšný Klátov 131, 044 12  Nižný Klátov 055/ 6967 121

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Vyšný Klátov 442 1784