História obcí a mesta patriacich do RZMO Rudohorie

Vyšný Medzev

Leží na juhovýchodných svahoch Slovenského Rudohoria v doline rieky Bodvy. Existencia obce je bezpečne doložená v roku 1427, kedy patrila premonštrátom v Jasove a mala 28 port. Najstarší záznam o existencii školy je z roku 1430. Od roku 1628 sa vyvíjala ako zemepánske mestečko, ktorého obyvatelia sa zaoberali baníctvom, pálením uhlia, výrobou šindľov a poľnohospodárstvom. V roku 1630 odviedla deviatok 1 a pol porty. Roku 1715 mala 4 domácnosti a v roku 1720 mala 25 domácností. V roku 1772 Vyšný Medzev obývalo 50 gazdov, 140 želiarov a 39 podželiarov. V roku 1828 sa v obci nachádzalo 220 domov a 1938 obyvateľov. Obyvatelia sa živili baníctvom, pracovali v lesoch, na pílach a v hámroch. Po 2. svetovej vojne odsunuli obyvateľov nemeckej národnosti. V roku 1960 sa spojil s obcou Nižný Medzev a vzniklo mesto Medzev. V roku 1998 sa však Vyšný Medzev znovu osamostatnil. V obci sa nachádza rímsko-katolícky barokovo-klasický kostol z roku 1773.


Základné kontaktné údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Starosta Adresa obecného úradu Telefónne číslo
Vyšný Medzev  Ing. Róbert Nálepka Hrdinov SNP 152, 044 25  Medzev 055/ 4898 271

Základné charakteristické údaje obcí a mesta RZMO Rudohorie

Obec/Mesto Počet obyvateľov Rozloha (v ha)
Vyšný Medzev 531 3243

WWW stránka obce Vyšný Medzev